Priberáme vďaka mozgu?

Priberáme vďaka mozgu?

Obezita je čoraz väčší zdravotný problém. Vedie k predčasnej smrti a spája sa s chorobami ako cukrovka 2. typu, srdcovocievne ochorenia, ale aj mnohými inými chorobami, ktoré uberajú z kvality života. Poznáme viaceré rizikové faktory pre obezitu, napríklad sedavý životný štýl, nízky sociálny status či 

Výskumný super röntgen funguje ako 3D mikroskop

Výskumný super röntgen funguje ako 3D mikroskop

Metódy zobrazovania vnútra ľudského tela sa postupne vyvíjajú. Od prvých röntgenov, ktoré svietili na človeka 30 minút pre jednu snímku, cez počítačovú tomografiu (CT), magnetickú rezonanciu (MRI) a mnohé ďalšie, sme prešli dlhú cestu. To, čo vám opíšem dnes, je stále tak trochu sci-fi. Osobne 

Záchodová doska hore či dole? Mám odpoveď

Záchodová doska hore či dole? Mám odpoveď

Vraj v niektorých domácnostiach je častá dilema, či má byť záchodová doska hore alebo dole. Nikdy som to nezažila, keďže pre mňa to nie je téma (Je hore? Tak si ju dám dole, zaberie mi to menej času, než diskusia na túto tému.) Lenže ak 

Budúcnosť medicíny je precízna

Budúcnosť medicíny je precízna

Pri precíznej medicíne ide o model, ktorý navrhuje spôsoby, ako prispôsobiť zdravotnú starostlivosť pacientovi namiesto prístupu „jeden prsten vládne všem…“, ehm, myslela som namiesto prístupu jeden liek pre všetkých. Žiadne liečivo nepôsobí na všetkých rovnako. Vždy je určitá časť pacientov, u ktorých nefunguje alebo u 

Oxytocín na autizmus nefunguje

Oxytocín na autizmus nefunguje

Zvyčajne v tejto rubrike zdieľam rôzne úspešné príbehy. Dnes to bude inak. Mám za to, že prednosťou vedeckej medicíny je schopnosť povedať „nezdá sa, žeby to bolo tak, ako sme sa domnievali.” Od konšpiračných teoretikov toto prakticky nepočujete. O to dôležitejšie podľa mňa je zdieľať 

Nano-Godzilla útočí na baktériový nano-New York

Nano-Godzilla útočí na baktériový nano-New York

Na poli medicínskych objavov sa začiatkom októbra objavila veľká nádej. Vytvorili prvú, zatiaľ experimentálnu „živú medicínu“, ktorá má pomôcť v boji proti rastúcej resistencii voči antibiotikám. Táto sa má konkrétne zamerať na povrch implantátov. Biofilm ako New York Rôzne hadičky, katétre, pacemakre („strojček na srdce“)