Homeopatia funguje! Ak…

Nik ma ani nevymenil a ani mi nehackol účet. Než článok dočítate, bude vám všetko jasné.

Ale nepredbiehajme. Začnime na začiatku… homeopatie.

Homeopatia alebo pijavice?

Zájdeme do histórie, ale nie veľmi hlboko. Homeopatiu vymyslel koncom 18. storočia doktor Hahnemann v Nemecku. Nepáčila sa mu totiž vtedajšia medicína. Vôbec sa mu nečudujem.

V tej dobe ešte platila teória štyroch štiav a vnútorné choroby sa liečili upravovaním ich rovnováhy = vypustením krvi, podaním preháňadla či prostriedku na vracanie, podaním prípravku na vytvorenie pľuzgierov a podobne.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843) sa stal v roku 1781 dedinským lekárom, no bol taký nespokojný s vtedajšou medicínou, že sa na svoju ordináciu o 3 roky vykašľal. Začal sa venovať farmaceutikám, písaniu a prekladaniu.

Práve počas prekladania narazil na tvrdenie, že chinínovník lieči maláriu. Povedal si, že to vyskúša. Kôra chinínovníka u neho, zdravého, spôsobila podobné symptómy, aké sa opisujú pri malárii. A tak vytvoril teóriu.

Liečba podobného podobným

Vyhútal, že látka, ktorá spraví symptómy u zdravého, dokáže tie isté symptómy vyliečiť u chorého.

Tým sa až tak neodlíšil od vtedajších predstáv o medicíne a fungovaní tela, keď sa podobné často liečilo podobným. Napríklad nedostatok krvi sa nahrádzal čímkoľvek, čo krv aspoň trochu pripomínalo (cvikla, čučoriedková šťava, červené víno). Niektoré z týchto pravidiel sa medzi ľuďmi tradujú dodnes.

Keďže Hahnemannova teória znamenala, že potrebuje podávať jedovaté látky – napríklad arzén na bolesť hlavy –, musel vymyslieť, ako pacientov neposlať rovno za hrobárom.

Vytvoril proces riedenia a potentizácie.

Absurdné riedenie

Zriedil 1 diel materskej tinktúry v 10 dieloch vody. Potom z výsledného roztoku zobral 1 diel a opäť ho zriedil v 10 dieloch vody. Z výsledného zasa zobral 1 diel a znova rozriedil 1 ku 10. Takto sa pokračovalo a dodnes pokračuje dokola a dokola.

Dokopy v priemere asi 60 krát, teda riedenie 1 ku 10 na 60.

Hahnemann zároveň tvrdil, že homeopatický liek je tým silnejší, čím je zriedenejší. Aj toto tvrdenie platí v homeopatii dodnes.

V jeho časoch, keď koncept atómu či molekuly ešte len vznikal, sa nedá diviť nesprávnej domnienke, že roztok sa dá riediť do nekonečna. Nedá. V skutočnosti takto zriedený roztok neobsahuje ani jednu jedinú molekulu pôvodnej materskej tinktúry. Neobsahuje ani len molekuly, čo ju letmo stretli.

Dnes je tento fakt známy. Preto obhajcovia homeopatie tvrdia, že „účinok“ homeopatie sprostredkúva pamäť vody alebo vitálna energia molekúl. Vždy ma zaujímalo, prečo si má voda pamätať kačaciu pečeň a srdce, čo krátko stretla, ale na všetky tie fekálie, ktoré v nej za históriu ľudstva a planéty plávali, má amnéziu.

Potentizácia a sedlo

Hahnemann tiež vravel, že roztok treba potentizovať. O čo ide?

Na to došiel tak, že keď zarábal roztoky na jednom mieste a potom ich koňmo prepravoval inam, pripadali mu po presune účinnejšie. Keď sa mu už nechcelo premávať z jedného miesta na druhé, nechal si od sedlára spraviť dosku potiahnutú kožou a vyslanú konskou srsťou. O tú potom fľaškami búchal.

Princíp riedenia a potentizácie ostal dodnes takmer nezmenený.

Homeopatia zožala v 18. a 19. storočí úspech nielen v rodnom Nemecku, kde je nesmierne populárna dodnes, ale po celom svete.

Nečudo. Vtedajšie medicínske postupy pacientom v skutočnosti často ubližovali. Na lepšiu prognózu mohlo niekedy stačiť, ak s pacientom nič nerobili.

Ale čo dnes?

Homeopatický liek a zákony

Dnes má homeopatia špecifické postavenie.

Na rozdiel od výživových doplnkov, čo sú potraviny a v zákone o liekoch sa ani len letmo nespomínajú, má homeopatia v zákone o liekoch svoje vlastné state.

Zákon (362/2011 Z. z.) dokonca definuje pojem homeopatický humánny liek a prikazuje na obale takého lieku označenie „HOMEOPATICKÝ LIEK“.

Nemám tento názov rada, ale nepomôžem si. To je oficiálny názov a zároveň zdroj viacerých zmätkov.

Veľakrát som už dostala otázku, prečo sa to volá liek, keď tieto prípravky nemajú dokázaný účinok. Neviem, čo viedlo pisateľov zákona k voľbe práve týchto slov. Preferovala by som pojem homeopatický prípravok. No v súčasnosti to už zrejme nikto meniť nebude, lebo by to bolo administratívne peklo.

Neobsahuje nič

Takže sa musíme zmieriť s homeopatickým liekom. V zákone sú jasne odlíšené od humánnych liekov, teda klasických liekov a vakcín s preukázaným účinkom.

Homeopatický liek podlieha registrácii v ŠÚKLi a musí spĺňať napríklad takéto pravidlá:

 • Stupňom riedenia zaručuje neškodnosť
 • Neobsahuje viac ako 1/10 000 materskej tinktúry alebo viac ako 1/100 najmenšej dávky liečiva, ktoré sa používa aj v alopatii
 • Nikde nemá uvedenú terapeutickú indikáciu

V preklade – (prakticky) nič to neobsahuje, nič to nerobí a nie je to nebezpečné. ŠÚKL zo zákona síce tieto prípravky registruje, ale neposudzuje ich účinnosť.

Prečo teda v nadpise naznačujem, že homeopatia funguje? Hneď prezradím.

Dávka a účinok

Pre lepšie pochopenie homeopatie je dobré poznať vzťah medzi dávkou a účinkom. Tento vzťah je dôležitý pre akúkoľvek biologicky aktívnu látku.

 • Ak je dávka príliš nízka, nemá látka šancu v tele spraviť niečo, čo by sme mohli ucítiť alebo odmerať. Možno ovplyvní zopár buniek, ale to je pre celé telo zvyčajne zanedbateľné.
 • Ako budeme dávku zvyšovať, prekročíme akýsi pomyslený prah a zbadáme želaný účinok. Možno začne tlmiť bolesť, možno zmeriame zníženie cukru. To voláme najmenšia terapeutická dávka.
 • Ak budeme dávku ďalej zvyšovať, môže sa zvyšovať účinok (nemusí). V jednom momente prekročíme ďalší pomyslený prah a začneme vidieť najmä neželané účinky. To už je toxická dávka.

Pri homeopatii sa k terapeutickej dávke nepriblížime ani ako mravec k Alpha Centauri.

Ako by teda mohla účinkovať? Logicky nemá ako. Nemá tam čo účinkovať.

Funguje?

No predsa máte veľa ľudí, ktorí vravia, že im je po podaní homeopatie lepšie. Funguje teda či nie?

To závisí od toho, čo si predstavíte pod pojmom fungovať.

Pre jednotlivcov ide často o toto:

Bolo mi zle → užila som prípravok XY → už mi nie je zle → prípravok funguje.

Je to úplne logické a prirodzené pozorovanie. Lenže naše subjektívne pozorovanie je veľmi obmedzené. Ani ja, ani vy, ani žiaden jednotlivec nemá takýmto spôsobom šancu rozlíšiť:

 • Či by mu nebolo časom lepšie samo od seba (prirodzený vývoj choroby, fluktuácia symptómov)
 • Či sa nevyvolal placebo efekt (tomu venujem v októbri seriál príspevkov na Instagrame a  Facebooku, sledujte)
 • Či by mu nebolo ešte lepšie po podaní iného prípravku alebo keby nespravil nič.

Nezabúdajte, koľko stáročí ľudia tvrdili, že po pustení žilou či podaní preháňadla je im lepšie.

Osobné pozorovanie a objektívny pokus

Subjektívny pocit a objektívnu realitu vieme v tomto prípade rozlíšiť len starostlivo spraveným experimentom a ideálne veľakrát opakovaným.

Práve takými pokusmi sa jednoznačne zistilo, že homeopatia nevyvoláva sama o sebe žiaden biologický účinok. Jej účinok je podobný účinku placeba.

To v reči môjho kmeňa – kmeňa vedcov, lekárov a farmaceutov – znamená, že homeopatia nefunguje.

To, či homeopatia funguje alebo nie, už teda dávno nie je vedecká otázka.

Je to už len sémantická otázka. Homeopatia funguje, ak pod pojem funguje zahŕňate anekdotické pseudo dôkazy, zle spravené štúdie, osobné spovede a subjektívne skúsenosti.

Čo si vy predstavujete pod slovným spojením „liečba funguje“?

Post scriptum: Často dostávam o homeopatii tieto štyri otázky, tak ich rovno zodpoviem:

 • Nie sú homeopatické lieky aj iné? Prírodné a bez šialeného riedenia? Nie. Z definície homeopatických liekov ide vždy o takto nariedené látky. A tie nemusia byť prírodné. Sú aj homeopatiká z Berlínskeho múru.
 • Prečo je povolená, keď nemá dokázaný účinok a nie je podľa princípov medicíny založenej na dôkazoch? Pretože na Slovensku máme voľný trh, ktorý regulujeme len v nevyhnutnej miere pre ochranu obyvateľstva. Homeopatia je síce neúčinná, ale ak sa splnia všetky požiadavky (na čo dohliada ŠÚKL), tak je bezpečná. Ak nezakazujeme predaj alkoholu a tabakových výrobkov, nemáme prečo zakazovať homeopatiu.
 • Prečo ju majú v lekárňach? Lebo ide o ŠÚKLom registrovaný a kontrolovaný produkt, kde inde by mal byť?
 • Prečo ju ponúkajú niektorí lekári či lekárnici? Na to sa spýtajte ich. Môžem len hádať, že buď nerozumejú problematike, alebo sú im ukradnuté vedecké dôkazy a stačí im viera, alebo usúdili, že pri vašich symptómoch stačí liečba placebom a toto je legálna možnosť, ako vám ho dať.