Vytvorili model skorej predikcie srdcového zlyhania

Srdcové zlyhávanie je vážny syndróm s viacerými symptómami a príznakmi. V rozvinutých krajinách ním trpí približne 1-2% osôb, pričom sa vyskytuje asi u 10% osôb nad 70 rokov. Ide o stav, keď srdcový sval nie je schopný plniť nároky organizmu.

Srdcové zlyhávanie, príčiny a následky

Príčiny sú rôzne. Často ide o následok iných srdcovocievnych chorôb. Napríklad k nemu vedie hypertenzia tým, že núti srdce dlhodobo tlačiť proti vyššiemu tlaku, než na aký je sval stavaný. Vedie k nemu tiež infarkt srdcového svalu, chlopňové chyby, poruchy rytmu a iné podobné.

Choroba sa rozvíja pomaličky. Telo má veľa kompenzačných mechanizmov, ktoré vie zapojiť, aby sa nedostatky tejto našej pumpy neprejavili. Srdce sa pri nich remodeluje. Napríklad sa zväčšuje, často pribúda medzi svalovými bunkami väzivo a zmeny sú, samozrejme, aj na bunkovej úrovni.

Príznaky, liečba a prevencia

Tieto možnosti sa však postupne vyčerpajú a nedostatočnosť sa začne prejavovať navonok. V momente, keď sa objavia prvé príznaky, sa moderná medicína často zmôže len na hasenie požiaru, čo tlel dvadsať rokov.

Príznaky sú pritom veľmi nepríjemné a časom sa zhoršujú. Sťažené dýchanie, slabosť, únava, opuchy nôh, búšenie srdca, dusivý kašeľ, chrapot, časté močenie v noci, pľúcny opuch… a časom vedie k smrti.

Aj preto lekári často upozorňujú na dôležitosť dobrého životného štýlu, zdravej stravy, pravidelného pohybu a preventívnych prehliadok. Práve počas nich sa dajú niektoré rizikové faktory (vysoký cholesterol či tlak) zachytiť skôr, než spravia fakt problémy.

Model včasnej predikcie

Nový výskum z 10.12.2021 priniesol novú nádej. Vytvorili nový model včasnej predikcie budúceho srdcového zlyhania, ktoré sa díva až 30 rokov vpred. Vytvorili ho na takmer 25 tisíc účastníkoch.

Zohľadňuje faktory ako body mass index (BMI, kg/m2), krvný tlak, cholesterol, cukor či fajčenie. Nie všetci s hypertenziou či obezitou majú totiž rovnaké riziko srdcového zlyhávania v budúcnosti. Tieto a iné faktory sa vzájomne ovplyvňujú a tak individuálne odporúčanie môže byť pre každého pacienta s vyšším krvným tlakom iné.

Nie všetci majú rovnaké riziká

Napríklad 40 ročný nefajčiar s neliečeným systolickým tlakom okolo 140 mmHg (vysoký) a s BMI 30 kg/m2 (obezita) má riziko srdcového zlyhania približne 22.8%, ak ide o černocha; 13,7%, ak je to beloch; 13.0% ak je to černoška a 12.1% ak je to beloška.

Tento model je už validovaný, teda overený pre použitie, a teraz sa tvorí online verzia, ktorú by mohli využiť lekári vo svojej praxi. Tým sa môže prístup v prevencii špecifikovať a možno tak aj pacienti budú ochotnejší spolupracovať. Možno. Ak nie, nevytrhávajte ma z tejto naivnej predstavy, páči sa mi s ňou žiť.