Vyšetrenie čokoládových figúrok ako predvianočná vedecká recesia

Vedci niekedy pôsobia ako takí suchári. Stále len omieľajú výsledky a čísla. Avšak veľa vedcov má super zmysel pre humor.

To využívajú viaceré odborné časopisy, ktoré venujú zvyčajne vianočné čísla skôr humorným článkom. Vedeckým, ako inak, ale takým, čo vedci robili pre relax.

CT čokoládových figúrok

13. decembra publikovali výsledky CHRECHE štúdie. Slovo creche by sa dalo preložiť ako jasličky, a to aj v zmysle detských jaslí, ale aj v zmysle zobrazenia scény narodenia Krista.

Rozhodli sa otestovať mýtus, že nadbytok čokoládových figúrok z Veľkej noci výrobcovia len zabalia do inak potlačeného obalu a predajú ich na Vianoce ako figúrky Mikuláša/Santa Clausa.

Štúdiu poňali seriózne.

Spravili ju v Berlíne a Duisburgu a zahrnuli do nej 18 veľkonočných zajacov a 15 čokoládových mikulášov od rôznych výrobcov. Tie podrobili CT vyšetreniu, ktoré zhodnotili štyria nezávislí, atestovaní rádiológovia. Na zhodnotenie ich tvaru/kontúr, použili špeciálnu škálu, aby bolo ich hodnotenie čo najobjektívnejšie.

Dotazník medzi návštevníkmi nemocnice

Zároveň zastavili 502 ľudí, ktorí náhodne prechádzali bránami nemocníc. Dali im vyplniť anonymný dotazník, či veria spomínanému mýtu. Dotazník mal v angličtine meno Generic Risk Items Noted by Chocolate consumers in Health care settings, teda GRINCH (preložila by som to ako Otázky všeobecného rizika pozorovaného konzumentami čokolády v zdravotníckom prostredí).

Výsledky CT vyšetrenia zhodnotili, že tvar figúrok je jednoznačne odlišný. Rozdiel bol 84.2 bodu na škále (pre zdatných v štatistike: 95% CI, 78.5-90.0 bodu) s vynikajúcou zhodou medzi pozorovateľmi.

Výsledky dotazníka však ukázali, že z 214 ľudí, ktorí dotazník aj reálne odovzdali, takmer tretina (29%) ľudí súhlasila s týmto mýtom, že veľkonočné figúrky predávajú aj na Vianoce.

Záver

Záver štúdie znel: Je nepravdepodobné, že by čokoládový Santa Claus (Mikuláš) nezodpovedal nemocničným hygienickým nárokom na stravu.

Takáto štúdia možno neprospela vedeckému poznaniu, ale viem si živo predstaviť, ako pomohla zdravotníkom odreagovať sa. A to tiež stojí za to.