Poznať vlastné kľúčové hodnoty vie byť užitočné

Naposledy som písala o našich rôznych „ja“, ktoré sa zjavujú vzhľadom na situáciu či okolie. Schválne som sa vyhla definovaniu toho, čo sa v nás nemení bez ohľadu na okolnosti. Nazvime to „jadro“.

Vývoj našej osobnosti a hodnôt

Naša osobnosť sa vyvíja. Dlho sa myslelo, že okolo tridsiatky sa stabilizuje, ale novšie výskumy vravia, že to tak nie je. (1) Menia sa aj naše kľúčové hodnoty. Isto ste zažili ľudí, pre ktorých bola prvoradá kariéra, než sa im narodilo prvé dieťa a ich celý hodnotový systém sa zmenil.

Hodnoty, teda veci, ktoré považujeme za dôležité, môžeme mať rôzne:

Rodina, sloboda, bezpečie, lojalita, inteligencia, radosť, kreativita, vzdelanie, zabezpečenie, priateľstvo, vernosť, láska, veľkorysosť, náboženstvo, progres, múdrosť, viera, úprimnosť, česť, sila, bohatstvo, moc, domov, dodržanie slova, inšpirovanie iných, pomoc druhým, nesebeckosť, otvorenosť, tolerancia, solidarita…

Aj naše chápanie hodnôt môže byť rôzne a môže sa meniť. Napríklad „slobodu“ môže niekto vnímať ako možnosť byť sám sebe pánom, iný ako slobodu cestovať do zahraničia, ďalší ako slobodu sa vyjadriť, či ako slobodu kúpiť si, čo chce.

Uvedomenie si hodnôt môže pomôcť predísť konfliktom či pri rozhodovaní

Ak je však náš život viac menej stabilizovaný, môže byť veľmi užitočné, identifikovať, aké hodnoty sú pre nás najdôležitejšie.

Málokedy stretnete človeka, ktorého prvá päťka hodnôt bola rovnaká ako tá vaša. Čím podobnejšie sú naše hodnoty s hodnotami druhého, tým je väčšia šanca, že si budeme rozumieť.

Raz som mala kolegu, ktorý kládol veľký dôraz na prvý dojem a prišlo mi, že ľudí za všetko súdil a hodnotil. Neskutočne mi liezol na nervy. Uvedomila som si však, že mi vadí preto, lebo sa jeho konanie prieči mojej potrebe snažiť sa ľudí pochopiť a prijať ich takých, akí sú; jeho hodnoty boli na kilometre vzdialené od mojich. Pre prácu s ním som sa teda vedome sústredila na našu spoločnú snahu o dokonalosť a dodržanie daného slova, a hneď mi bolo o čosi lepšie.

Poznanie, ktorým hodnotám pripisujeme najväčšiu dôležitosť, pomáha aj v iných situáciách. Napríklad keď dostaneme „pracovnú ponuku, čo sa neodmieta“, vieme jej ľahšie povedať „nie“, ak si všimneme, že by sme šli proti našim hodnotám.

Na hodnoty môže byť vhodné sa sústrediť aj pri hľadaní partnera. Darmo bude niekto fanúšik rovnakej kapely a kníh, ak je preňho viera v Boha kľúčová a pre nás nepodstatná.

Ako svoje hodnoty identifikovať a čo s nimi?

Odporúčam nájsť si nejaký čo najpodrobnejší zoznam hodnôt, akých je na internete kopec. Nenechajte sa nimi obmedzovať, pokojne si pripíšte čokoľvek, čo dáva zmysel vám. Zrejme zistíte, že mnohé sú pre vás dôležité. To je jasné. Teraz však nejde o identifikovanie všetkých vašich hodnôt, ale o zistenie, ktoré sú fakt dôležité. Skúste z nich vybrať tých najdôležitejších 20 a potom 10. To vám môže celkom stačiť.

Alebo môžete skúsiť zostaviť rebríček Top 10.

Na to odporúča jeden môj obľúbený americký coach tabuľku, v ktorej spravíte porovnanie „každá s každou“ a víťazovi pridelíte bod. Sloboda vs úspech (sloboda 1, úspech 0); sloboda vs priateľstvo (sloboda 1, priateľstvo 0); sloboda vs rodina (sloboda 0, rodina 1) a tak ďalej (toto nie sú moje porovnania).

Ak potom budete v situácii, kde sa vám nepáči vaše „ja“, či sa budete mať rozhodovať o niečom dôležitom, alebo budete hľadať, čo by mohlo byť príčinou ťažkostí a konfliktov, môže vám toto predpripravené vedomie vašich hodnôt môcť nájsť odpovede o čosi rýchlejšie.

A ešte jeden tip. Odporúčam nechať si ich niekde zapísané a ak sa vo vašom živote deje niečo zásadné, urobiť si takúto sondu do duše znova. Ja som takto po vyhorení zistila, že niektoré moje hodnoty zmenili svoj význam, iné si poprehadzovali poradie dôležitosti a ďalšie ostali úplne rovnaké. Pomohlo mi to zistiť, akým smerom sa ubrať ďalej.

Čo vy na to? Poznáte svoje kľúčové hodnoty? Príde vám ich znalosť užitočná?