Nie, pán doktor, váš názor nie je dôkaz

Zvyčajne sa snažím, aby moja voľná téma nebola medicínska. Dnes to poruším. Čoraz častejšie sa ozývajú ľudia s názorom na medicínske otázky, ktorý prezentujú akoby to boli neodškriepiteľné fakty.

Celé stáročia sme medicínu stavali na názore. A čím hlasnejší a presvedčivejší bol, tým lepšie. Niekto dostatočne vehementne tvrdil, že tabakový dym do zadnice je skvelý spôsob resuscitácie? Tak to mnohí považovali za jasnú pravdu.

Názor nie je dôkaz

Dnešná medicína tak nefunguje, alebo by aspoň nemala. Dnes sa vyžadujú pre medicínske tvrdenia relevantné vedecké dôkazy. Ak také nemáme, mal by dať odborník jasne najavo, že prezentuje svoj názor, ale zároveň k tomu pridať nepriame dôkazy, na základe ktorých si názor vytvoril. Tak je aspoň každému jasné, koľká bije.

Ignorovať kvalitné dôkazy, lebo mi nezapadajú do teórie? To je to, čo robia mnohí „odborníci“. Nečudo, že ich názor sa líši od väčšiny vedcov, keď tí sa opierajú o dôkazy.

Sú aj iné než klinické štúdie

Klinické štúdie nie sú jedinou možnosťou výskumu. Klinické štúdie sú relevantné preto, že určujeme vopred, čo sa stane a tak vieme dosiahnuť najpresnejšie výsledky.

Pri kohortovej a kontrolovanej prípadovej štúdii nekontrolujeme podmienky. Sledujeme rozdiely medzi skupinami. Pri kohortovej sa zvyčajne zameriame na zdravých a potom sa dívame na progres. Pri kontrolovanej prípadovej je to viac taký prierez v čase. Prípady sa dajú študovať aj ako série prípadov alebo len ako jeden prípad.

Ešte je aj opisná štúdia. Tá nepoužíva štatistické porovnávania medzi skupinami, ale sa venuje charakterizácii nejakého sledovaného javu.

Používajú sa ešte pojmy ako:

Systematický prehľad = analýza existujúcich štúdií podľa vopred určených kritérií

Meta-analýza = špeciálna štatistická metóda sumarizujúca výsledky viacerých štúdií

Randomizovaná = náhodný výber do skupín

Kontrolovaná = vopred určené skupiny, pričom jedna z nich je kontrolná

Zaslepený = niekto z účastníkov nevie, akú terapiu pacient dostáva

Hierarchia dôkazov

Dôkazy zo štúdií sa usporiadavajú hierarchicky. Tých rebríčkov je viac a je okolo nich veľa diskusií, ale na ilustráciu jeden z nich (zostručnený, 1):

1. Systematický prehľad a/alebo meta-analýza randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií (RCT)

2. Aspoň jedna veľká, dobre spravená randomizovaná kontrolovaná klinická štúdia

3. Veľká, dobre spravená kontrolovaná klinická štúdia bez randomizácie

4. Veľká, dobre spravená kontrolovaná prípadová štúdia alebo kohortová štúdia

5. Systematický prehľad opisných štúdií

6. Opisná štúdia

7. Odborný názor

Dôkazy odkrývajú skutočnosť bez ohľadu na čísi názor

Medicínske dôkazy nám pomáhajú spoznať, ako sa veci pravdepodobne majú. Istota? Pri medicíne jedine v tom, že raz zomrieme. Inak je to o pravdepodobnosti. Hierarchia dôkazov nám pomáha zistiť, ktoré z tisícok výsledkov sú asi najbližšie pravde.

A čo ak niečo tvrdíme a potom nájdeme nový, lepší dôkaz, ktorý hovorí niečo celkom iné? Normálka. Veda sa nemá problém „opraviť“. Pre ľudí, ktorí hľadajú istoty a autority, je to však, pochopiteľne, zneisťujúce.

Ak však raz mám dobrý dôkaz, názory prestávajú byť relevantné.

Keď početné kvalitné štúdie tvrdia, že vakcíny sú dostatočne bezpečné a účinné a že sú oveľa bezpečnejšie než prirodzená nákaza, o čom chceme odborne diskutovať? O tom, že slovo „dostatočný“ neznamená istotu a môžu byť viaceré prípady, pri ktorých to bolo inak? Väčšina ľudí, keď vypadne bez padáka z letiaceho lietadla, neprežije. Ale sú prípady, ktoré nám ukázali, že ani len v tomto nejestvuje istota (4). Znamená to azda, že máme začať húfne vyskakovať z lietadiel bez padákov? Nie.

Alebo máte iný názor? Zanechajte komentár.

Image by Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay from Pixabay