Kedy prestávajú byť liek či vakcína experimentálne?

Experimentálne liečivo, teda či už liek alebo vakcína, majú svoju jasnú, dávno známu definíciu. Hovoríme mu tiež skúmaný liek alebo investigational medicinal product, v anglickej skratke IMP. Počas klinických skúšok (fázy 1-3), v ktorých pracujem už 12 rokov, sa skratkou IMP oháňame často. O nich je totiž celé klinické skúšanie.

Experimentálny liek teda “IMP”

Ak sa podarí úspešne dotiahnuť fázu 3 do určitého, vopred naplánovaného bodu, môže výrobca požiadať príslušné úrady o registráciu/schválenie, anglicky tiež marketing authorisation. Tým bodom môže a nemusí byť koniec klinického skúšania.

V momente ako sa ukončí klinické skúšanie alebo v momente, ako úrady vakcínu či liek schvália, hoci aj podmienečne, prestáva byť liek či vakcína experimentálna pre to konkrétne schválené použitie.

Niektorí tomu „neveria“ či o tom chcú „diskutovať“. Pre mňa je to ako „neveriť“, že slobodný mládenec sa stáva niečím manželom v okamihu jeho svadby. Je to otázka ustálených konvencií a definícií.

Na Slovensku štandardne používané vakcíny proti SARS-CoV-2 schválili na použitie ľudí v istých vekových skupinách. Nie sú to teda experimentálne, ale schválené vakcíny.

Schválený liek ako IMP

Existujú situácie, keď sa rozhodneme molekulu schválenú napríklad ako liek proti reumatickému zápalu kĺbov otestovať proti COVID-19. Spomeňte si na hydroxychlórochinín, ktorý bol „in“ minulý rok. Taký liek je pre použitie proti reumatickej artritíde štandardne schválený liek. Pre COVID-19 však bol vtedy experimentálny.

Mala som zopár štúdií, v ktorých sme testovali novú verziu lieku, čo bol už roky na trhu. Napríklad liek na bolesť bežne používaný injekčne u dospelých. My sme ho testovali ako sprej do nosa pre deti. Pre mňa, v štúdii, to bol experimentálny liek. Pre kolegu, čo ho roky používal v nemocnici, to bol proste liek a rozhodne nie experimentálny.

Aj taký ivermektín, ktorý je teraz u niektorých taký obľúbený, je schválený len ako veterinárny liek. Keď ho podáte dobytku, nie je experimentálny. U ľudí však ešte stále prebieha klinické skúšanie tohto lieku. Na Slovensku/v EÚ tento liek nie je registrovaný pre použitie u ľudí. I keď sú výsledky niektorých štúdií možno povzbudivé, nie sú definitívne.

Ivermektín je teda v tomto prípade experimentálny liek na použitie u ľudí pri liečbe či prevencii COVID-19.

Niektorí namiesto schválených vakcín preferujú experimentálny liek

Priznám sa, fascinuje ma, že keď ide o COVID-19, ľudia odmietajú schválené vakcíny preto, že sú podľa nich experimentálne. Zároveň si však pokútne a pokojne aj zo zahraničia zháňajú z pohľadu COVID-19 stále experimentálny ivermektín.

Fáza 4

A čo fáza 4?

Pýtajú sa niektorí. Ak fázu 4 definujeme ako organizované klinické skúšanie, tak také nebýva rozhodne vždy nutné. Niekedy si ju vyžiadajú úrady, inokedy ju chce spraviť výrobca, aby sa o svojom lieku dozvedel viac.

To, čo je povinné, je štandardné sledovanie bezpečnosti. Občas sa to zamieňa s fázou 4, no nie je to celkom to isté. Sledovanie po uvedení na trh sa povinne robí pre každý jeden liek a vakcínu po udelení registrácie. Podmienečnej alebo nie. Aj pre acylpyrín a paralen, ktoré sú na trhu už celé veky.

K takému sledovaniu môžeme prispieť my všetci napríklad tým, že nenahlásime nežiaduci účinok do diskusie na Facebooku, ale priamo ŠÚKLu. Lekári a lekárnici, pripomínam, majú toto hlásenie povinné zo zákona.

Podmienečná registrácia

A čo podmienečná registrácia?

Tiež nič nové, ani neobvyklé. Je to registrácia, pri ktorej sa schválenie zaviaže nejakou podmienkou. Napríklad aj takou, že výrobca musí dodať ďalšie údaje či to, že liek je dostupný len na predpis. Prípadne to, že výrobca musí podávať oveľa častejšie správy o zaznamenaných nežiaducich účinkoch, než by bežne vyžadoval zákon. Konkrétna podmienka môže byť iná od prípadu k prípadu.

EÚ schválila podmienečne od roku 2006, kedy táto možnosť vznikla, do roku 2016, kedy robili veľkú analýzu, 30 liekov.

Trvajúce skúšanie

A čo to, že niektoré klinické skúšky s týmito vakcínami ešte trvajú?

Zažila som vo svojej praxi požiadavku úradov, keď mal výrobca sledovať zdravotný stav účastníkov štúdie až do ich smrti. Viete si predstaviť, že podržíme účinnú liečbu na sklade len preto, žeby v štúdii bol ktosi s fakt tuhým korienkom a žil ešte tridsať rokov po získaní dôležitých výsledkov? To by sa všeobecne považovalo za neetické. Už si viem predstaviť tú konšpiráciu, čo by okolo toho vznikla.

Raz som pracovala na štúdii, kde si vopred naplánovali analýzu dát, keď sme mali asi dve tretiny plánovaných pacientov. Nezávislá komisia zhodnotila, že výsledky sú také skvelé a presvedčivé, až nám odporučila štúdiu razom ukončiť a požiadať o registráciu. Opäť z dôvodu, žeby bolo neetické nechávať preukázateľne účinnú a bezpečnú liečbu len v štúdii.

Klinické štúdie sa plánujú kompletne celé vopred. Nastaviť klinickú štúdiu dobre, to je celá veda. Nie vždy vieme fakt všetko odhadnúť vopred. Niekedy nás testovaná molekula prekvapí milo, inokedy nemilo.

Takto vkladali nádej do hydroxychlórochinínu, ktorý po otestovaní zlyhal.

A takto si výrobcovia vakcín naplánovali dlhšie štúdie než potrebovali k získaniu dostatočných údajov na posúdenie účinku a bezpečnosti. Považovali by ste za etické, keby vakcíny, o ktorých bezpečnosti a účinnosti máme štatisticky dostatok údajov, nechávali v sklade, kým nesplníme akýsi vopred vymyslený plán. Ja teda nie.

Chápem, že takéto odchýlky od plánov sú pre laikov, ale aj odborníkov z iných odborov mätúce. Pre mňa, ktorá sa v klinických štúdiách pohybujem denne už toľké roky, je to skrátka deň ako každý iný.

Nepresviedčam vás, ale nájdite si iný argument, tento nefunguje

Tejto blog nepíšem preto, aby som vás presvedčila, že sa máte zaočkovať proti COVID-19. To som už dávno vzdala.

Ja som síce rozhodne za očkovanie, sama som sa na očkovanie prihlásila hneď, ako to šlo. Presviedčať a ani nútiť však nikoho nejdem.

Avšak či ste za alebo proti vakcínam, to nič nemení na fakte, že na Slovensku používané vakcíny proti COVID-19 sú schválené štandardným, dávno existujúcim procesom podmienečnej registrácie = v tej indikácii a vekovej skupine, pre ktoré sú schválené nie sú, z definície, experimentálne.


Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay