Trpíte strachom z úspechu?

Všetci máme niekedy strach. Je to jedna zo základných emócií a hoci nám nie je príjemná, je užitočná. Strach nás má upozorniť na hrozbu. Problém je, keď sa strach vymkne spod kontroly. Niekedy nás ochromí, inokedy vybičuje do paradoxnej reakcie, prípadne sa prejaví ako úzkosť či zmení na fóbiu.

O strachu by som mohla písať aj do aleluja a určite sa k tejto téme vrátim. V tejto chvíli by som však rada venovala pozornosť konkrétnemu podtypu strachu, o ktorom sa hovorí len málo.

Strach z úspechu opísal už Freud

Strach z úspechu je dávno známy. Opísal ho už Freud v roku 1915. Odvtedy sa teórie okolo neho, samozrejme, vyvíjali. V populárnej literatúre píšu najmä o strachu zo zlyhania. Strach z úspechu vie byť rovnaký, ak nie ešte väčší problém.

Je strachom z očakávaných negatívnych dôsledkov úspechu, prípadne zo zmeny, ktorú prinesie.

Pomerne bežne sa strach z úspechu skombinuje so strachom zo zlyhania. Ani pri jednom nezáleží na objektívnej realite. Stačí, že človek vníma hrozbu zlyhania/úspechu ako skutočnú. V oboch prípadoch si človek svojho strachu môže a nemusí byť vedomý.

Ako sa prejavuje?

Strach z úspechu môže vyzerať rôzne. Napríklad sa človek bojí, že až bude jeho firma úspešná, bude musieť neustále odpovedať na správy, a vlastne sa nedostane k práci, ktorú miluje. Často sa spája s obavou, že človek nedosiahne očakávania, čo vzniknú, sotva dosiahne určitú métu.

Hlavnou črtou strachov zo zlyhania a z úspechu je vyhýbavé či až seba-zničujúce správanie. Napríklad uberanie z cieľov, malá snaha ich dosiahnuť, alebo vyhýbanie sa výzvam a príležitostiam. Prípadne sa môže prejaviť ako neochota prezentovať samého/samú seba, prijať lepšie platenú prácu alebo si vypýtať vyšší plat. Z toho je len ťažko niekedy odlíšiť, či ide o strach zo zlyhania alebo z úspechu, či len o nízke ambície, lenivosť, nevhodné ciele…

Ľudia pociťujúci strach z úspechu mnohokrát trpia osamote. Hanbia sa zaň. Veď komu by priznali, že sa boja, že budú mať príliš vysoký plat? Väčšina ľudí by ich vysmiala, alebo by im povedali vetu, ktorú z duše neznášam: „Mať ja tak tvoje problémy!”

Ženy versus muži

Už štúdie v sedemdesiatych rokoch ukázali, že u žien tento strach vzniká často, ak robia niečo, čo sa nespája so zaužívanou predstavou „ženskej úlohy” (napríklad strach manažérky, že si nenájde partnera). Podľa novších štúdii sa napriek emancipácii na tomto veľa nezmenilo. U mužov sa obvykle spája so strachom odcudzenia sa od rodiny či priateľov (napríklad strach chlapca vybrať si vysokú školu a povolanie, ktorým ide proti želaniu svojej rodiny).

Prečo o tom píšem?

To, koľko mojich rozhodnutí viedol strach z úspechu, som pochopila iba pár rokov dozadu. Ako? Tak, že mi niekto, koho názor si veľmi vážim, povedal, že podľa neho sa viac bojím úspechu, než zlyhania. Aké prosté, však?

Otvorili sa mi nové obzory. Priznám sa, dovtedy som ani netušila, že by taký strach by mohol existovať. Zrazu dávali mnohé veci zmysel. Dnes s ním bojujem rovnako ako s akýmkoľvek iným strachom: raz vyhrávam ja, raz on. Niet, žiaľ, nijakého čarovného elixíru, ktorý by ma ho zbavil. Najčastejšie stačí, že o tomto type strachu skrátka viem.

Práve preto o strachu z úspechu teraz píšem. Možno mám medzi vami takých, ktorí majú podobný problém a ani o tom nevedeli.

Tiež sabotujete svoj úspech, pretože sa ho bojíte? Či vám je tento strach dávno známy? (1, 2, 3, 4, 5)

Image by Irfan Haider from Pixabay