Antivaxeri sa zorganizovali už v 19. storočí a odvtedy toho veľa nezmenili

Niekedy sa zdá, že antivax nápady sú niečím novým. Ani omylom nie. Antivaxeri sú tu tak dlho, ako je tu očkovanie. Ozvali sa v 18. storočí a silu nabrali v 19. storočí, keď sa Jennerova vakcinácia rozšírila. Protiočkovacie nálady a hnutia sa šírili v mnohých krajinách.

Británia

V Británii prešiel v roku 1840 zákon, ktorý zakázal variolizáciu, následne v roku 1853 schválili povinnú vakcináciu detí pod hrozbou pokuty či väzenia. Presne v tom istom roku založili Ligu proti vakcinácii v Londýne a v mnohých mestách sa organizovali protesty. V roku 1867 vznikla Liga proti povinnej vakcinácii.

Nasledujúce roky sa v Británii objavilo množstvo článkov, kníh a časopisov proti vakcinácii. V Británii sa odpor točil najmä okolo povinnosti očkovať a okolo triednych rozdielov, ktoré sa pri očkovaní prejavili o čosi viac. V roku 1885 sa konala v Leicesteri demonštrácia s vyše 100 000 ľuďmi, čo je obrovský počet aj na dnešné pomery. Niesli transparenty, detskú truhlu a kresbu s Jennerom.

Vtedy vznikla komisia, ktorej úlohou bolo vypočuť si argumenty pre a proti vakcinácii. Po siedmych rokoch analýz sa vyjadrila, že vakcinácia chráni pred pravými kiahňami, ale zároveň odporučila zrušiť tvrdé tresty, ak sa rodičia rozhodnú neočkovať. To sa stalo v roku 1898. Aj keď očkovanie nie je v Spojenom kráľovstve v súčasnosti zo zákona povinné, ich percento zaočkovanosti je pomerne vysoké. (1, 2)

Štokholm

Podobne to vyzeralo aj v iných častiach Európy. Napríklad v Štokholme kvôli odmietaniu očkovania klesla zaočkovanosť okolo roku 1870 na 40%, kým vo zvyšku Švédska dosiahla 90%. V hlavnom meste prevládali náboženské dôvody, obava z neúčinnosti vakcíny a tiež hlasy, ktoré kričali, že ľudia sa majú rozhodovať sami. Obrovská epidémia pravých kiahní v rokoch 1873-74 mesto šokovala. Po nej sa už obyvatelia zaočkovať nechali a pre Švédsko to bola posledná epidémia kiahní. (2)

Nemecko

V Nemecku založili antivakcinačné hnutnie v roku 1869 a čoskoro získalo okolo 300 000 členov. Pre týchto ľudí bola vakcína dielom diabla. Nemeckí antivaxeri zároveň prejavovali protižidovské názory. Vyhlasovali, že vakcinácia je súčasť židovskej konšpirácie poškodiť Nemcov. Očkovanie sa v Nemecku stalo povinné v roku 1874, no okolo roku 1930 túto povinnosť zrušili a krajina prešla na model podpory očkovania silnými reklamami, ktorý pretrval aj za nacistického režimu a po vojne. (3, 4, 5)

Kanada

V kanadskom Montreali nabralo protiočkovacie hnutie na sile počas epidémie kiahní v roku 1885. Epidémia sa šírila, kým odporcovia stŕhali varovné oznamy z domov, kde sa vyskytli kiahne. Počet prípadov narastal. Začalo sa hovoriť o povinnom očkovaní. To bolo mnohým proti srsti a než sa úradníci nazdali, zišiel sa rozvášnený dav pri budove zdravotného úradu a rozmlátil ju.

Privolaná polícia dav nezvládla, ten sa vydal do mesta. Cestou rozbíjali výklady lekární, ktoré predávali vakcíny, rovnako domovy úradníkov propagujúcich vakcináciu. Schytali to aj všetky okná policajnej stanice. Šéfa polície bodli a kameňovali (akýmsi zázrakom však prežil).

Takto ľudí rozvášnili odporcovia očkovania, ktorí tvrdili, že vakcinátori vtrhnú do ich spální, priviažu ich ženy a deti a nasilu ich zaočkujú. Epidémia v tom roku zabila len v samotnom Montreali vyše tritisíc ľudí. Neskôr sa antivax hnutie v Kanade nechalo inšpirovať Britániou a presunulo sa do súdnych siení. (6)

Uhorsko

V Uhorsku mali začať očkovať hromadne v roku 1813, ale vtedy to nebolo povinné. Ľudia sa do očkovania nehrnuli. Vládla medzi nimi povera, že dobrý cisár chce rozdať panské majetky medzi poddaných, preto ich páni chcú otráviť liekmi a vakcínami. Zákon o povinnom očkovaní prijali v Uhorsku až neskôr. Podobný mala aj medzivojnová ČSR. Režim v ČSSR v tradícii povinného očkovania pokračoval.

Na Slovensku sme posledný prípad pravých kiahní zaznamenali v roku 1924. U nás sa, zjavne, až do revolúcie o tejto téme veľmi nediskutovalo. Aj preto sme väčšinu chorôb, proti ktorým sa očkuje, porazili niekedy aj o desať rokov skôr než zvyšné časti Európy a sveta. (7, 8, 9, 10)

Po revolúcii prišla zo západu spolu s demokraciou a slobodou aj silnejúca vlna antivaxu. Táto za hranicami už dobrých stopäťdesiat rokov stará záležitosť bola pre mnohých Slovákov niečím novým a prevratným.

Minulosť a prítomnosť

Medicína sa od 19. storočia posunula vpred míľovými krokmi. Upustili sme od prístupov založených na autorite a naopak, začali sme vyžadovať dôkazy, zvýšila sa úroveň nášho poznania, znásobili sme požiadavky na všetky liečivé prípravky vrátane vakcín, založili sme úrady s právomocami a expertízou, o ktorej v 19. storočí nemohli ani snívať. Obavy z vakcín a dokonca mnohokrát aj argumenty proti nim sa však takmer nezmenili.

The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!—vide. the Publications of Anti-Vaccine Society; Print (color engraving) published June 12, 1802 by H. Humphrey, St. James’s Street.