Kašlite na klávesnice, vytiahnite pero a papier

Koľkí ešte píšete ručne? Ja som tak kedysi písavala všetko (áno, aj celú svoju trilógiu Gwind, vyšla na asi 18 A5 zošitov) a poznám jednu českú spisovateľku, ktorá tak robí dodnes (zdravím Dari, ak číta newsletter).

Čoraz častejšie sa objavuje názor, že písanie perom či ceruzkou na fyzický papier je už dávno prežitok. Niektorí sa pýtajú, načo tým deti trápime v škole, keď aj tak budú viac potrebovať ťukať do klávesnice.

Písanie pomáha učeniu

Nový vedecký výskum publikovaný koncom júna 2021 ukazuje, že písanie rukou má dôležité miesto v procese učenia a mali by sme ho podporovať:

V experimente testovali rôzne metódy učenia sa arabského písma – písanie rukou, ťukanie do klávesnice a len sledovanie videí. Všetci začínali rovnako. Sledovali video toho, ako sa písmená píšu pekne jedno po druhom s adekvátnym komentárom.

Skupine, ktorá sa mala učiť len vizuálne, potom ukázali na obrazovke písmenká a mali vybrať, ktoré je to správne. Skupina s klávesnicou ho mala nájsť medzi klávesami. Ľudia s papierom a perom mali písmeno napísať.

Zhruba po šiestich opakovaniach sa písmená naučili všetci. Avšak tí, ktorí mali v ruke pero a papier, to dokázali oveľa rýchlejšie, niektorým stačili len dve opakovania.

Potom sa vedci pozreli na to, či písanie rukou pomáha aj v iných činnostiach ako napríklad rozpoznanie všetkých písmen arabskej abecedy, či písanie a čítanie nových slov.

Skupina, ktorá si mala zapisovať veci na papier, opäť všetkých výrazne predbehla.

Viaceré dôkazy a prístupy

K podobným záverom došli v inej štúdii tiež z júna tohto roku pri porovnávaní klasického papiera + pera, digitálneho pera + tabletu, a klávesnice. Podľa ich záverov, písanie rukou či už na skutočný alebo digitálny papier pomáha pri učení sa nových slov oveľa viac než klávesnica.

Existujú aj štúdie, ktoré sledovali vplyv ručného písania na iné schopnosti. Metaanalýza 50 rôznych výskumov z mája tohto roku napríklad ukázala, že ručné písanie pomáha rozvíjať schopnosť čítať grafy.

Iná štúdia z tohto roku a ďalšia z roku 2020 odporúčajú študentom, aby si počas prednášok písali klasické poznámky na papier namiesto fotenia slajdov či ťukania poznámok do počítača. Pomôže im to naučiť sa látku oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Všetky tieto štúdie predpokladajú, že vplyv ručného písania sa dá vysvetliť napríklad tým, že pri písaní sa zapájajú rôzne časti mozgu. Jedni autori si dokonca všimli, že pri písaní rukou majú ľudia lepšiu náladu – konkrétne častejšie opisovali svoju náladu ako aktívnu a energickú, než ako unavenú a napätú, čo sa objavovalo pri ťukaní do klávesnice – a s lepšou náladou ide všetko ľahšie. No zároveň nás pero a papier ušetria od všetkých rozptyľovačov pozornosti, ktorým oveľa jednoduchšie prepadneme, keď máme v ruke digitálne zariadenie.

Možno nás učenie klasického písania jeduje, možno teší, ale každopádne má zmysel. Je pritom jedno, či človek píše pekne alebo nie. Napríklad, moji učitelia sa vzdali snahy naučiť ma pekne písať už hneď niekde v prvej triede. Vraj len zalomili rukami, že píšem ako doktorka… Hm.

Obrázok: pixabay