Zvedavosť je ošemetná vec

Vnímate zvedavosť ako pozitívnu či ako negatívnu vlastnosť?