Prednáška: Ako sa molekula liekom stala

Facebook Live prednáška “a la con” o tom, aké prekážky a úskalia musí prekonať molekula, aby sa stala liekom. Lebo hrdiť sa titulom liek, to nie je iba tak! Porozprávala som niečo málo o téme, ktorá mi je blízka, keďže už vyše 11 rokov pracujem v oblasti klinického výskumu nových liečiv.