Lívia Hlavačková - slovenská autorka fantasy príbehovMedicínsky monitor

Medicína a patológia
Medicínsky monitor Prehľadový článok, ktorým som zúročila vedomosti získané pri písaní dizertačky.